Edvard Beneš v Kolíně.

15.05.2012 19:41

Cesta prezidenta Edvarda Beneše z londýnského exilu byla složitá: Vedla přes Moskvu, Košice, a Bratislavu. 12. května kolona vozů

překročila slovensko - moravskou hranici. Zastávky na cestě učinil v Hodoníně v rodišti TGM, poté v Brně kde se zdržel a dále cestoval 

vlakem přes Českou Třebovou, Pardubice. Další zastávkou byl Kolín ze kterého pochází horní fotografie. Po mnoha dalších zastávkách

dorazil za velkého nadšení do Prahy na Wilzonovo nádraží. Poté kolona automobilů dorazila na Staroměstské náměstí kde pezident

učinil projev k národu / spodní fotografie/. Výročí 67 let připadá na datum 16.5.1945.